Banier Galerie Gewaagd
 
EEN PLOEG PLOEGERS
-
de Groninger kunstkring De Ploeg
-
26 oktober tot en met 2 december 2018

De Groninger kunstkring De Ploeg is een kunstenaarsvereniging die al bestaat vanaf 1918 met leden uit de stad Groningen en de ommelanden.

Het raakvlak dat de afzonderlijke ploeg-leden met elkaar hebben is hun kunste-naarschap en hun beeldend werk. Er is geen sprake van een gezamenlijke stijl of beeldende richting.

Daarom tref je dan ook kunst van allerlei snit. De opening is vrijdag 26 oktober om 19.30 uur. U bent van harte welkom in galerie/koffieschenkerij GEWAAGD.

Tally Kosmeier

Deelnemende kunstenaars van kunstkring De Ploeg aan deze expositie: Be Kracht, Reina Rozema, Willem Corsius, Arien de Groot, Reinier van de Berg, Harriët Geertjes, Lydia Jonkman, Janny van de Woude, Geert Schreuder, Marjan Cornelius, Gijs van der Sleen, Joke Klaveringa, Marten van Holten.

www.groningerkunstkringdeploeg.nl(Klik op de flyer voor een vergroting)

(Klik op de flyer voor een vergroting)Groninger kunstkring De Ploeg

Oprichting

De Groninger kunstenaars vereniging De Ploeg werd op 5 juni 1918 opgericht. De initiatiefnemers waren de Groningse kunstenaars Jan Wiegers en Willem Reinders, samen met Jan Altink, Johan Dijkstra en H. Benes. Jan Altink bedacht de naam en zei daarover het volgende: "Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied dacht ik aan ontginnen, het omwoelen van de aarde en dus ook aan ploegen. Vandaar de naam De Ploeg".

Belangrijke veranderingen

In de kunstwereld van Groningen waren belangrijke veranderingen in de beeldende kunst vanaf circa 1906 nauwelijks tot uiting gekomen. Met de komst van De Ploeg zou daar verandering in moeten komen. Het Groninger land was vergeleken met het westelijke deel van het land erg achtergesteld qua kunst en daar wilden deze kunstenaars duidelijk wat aan gaan doen.

Er moest naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht, oude tradities moesten losgemaakt en afgeschud worden om zo nieuwe wegen in de schilderkunst tot stand te laten komen. De kunst werd volgens hun té veel bepaald door de oude tradities van de vorige generatie. Ook het al langer bestaande Kunstlievend genootschap Pictura bood, hoewel die aandacht schonk aan de moderne kunst, aan kunstenaars als Wiegers, Jordens, Martens, Dijkstra en Altink weinig perspectief.

Doelstelling

De belangrijkste drijfveer achter de oprichting was ook om de kansen op expositiemogelijkheden te vergroten. De Ploeg wilde kunstenaars die werkzaam waren in verschillende kunstrichtingen de mogelijkheden bieden tot het exposeren van hun werk. Een tweede doelstelling was om het Groninger land open te stellen voor de moderne kunst. Om dit te bereiken werden geregeld exposities en bovendien ook manifestaties en lezingen houden.